Kosár

Nincsenek termékek a kosárban.

pörkölt kávészemek a hűtődobban

Üzleti feltételek

Az EBENICA COFFEE s.r.o. társaság általános üzleti feltételei, Šúrska 136, 900 01 Modra, Statisztikai számjel: 45 266 077, bejegyezve a Pozsonyi Járási Bíróság I cégjegyzékébe, Sro csoport, 61237/B számú betét, az elektronikus kereskedelemmel kötött szerződések esetében. Postacím (nem a cég székhelye, nem e-shop csomag átvevőhely): Lajos utca 74-76 (4. emelet), 1036 Budapest.

1. cikk
Általános rendelkezések

1. Mindennemű szerződési kapcsolat az eladó és a vásárló között a Szlovák Köztársaság jogrendjén alapszik. Amennyiben a szerződő fél fogyasztó, akkor a 40/1954-es törvény nem javított üzleti feltételeihez igazodnak, a Polgári Törvénykönyv szerint, módosított formában (tovább csak “Polgári Törvénykönyv”), 250/2007-es számú Törvénytár törvénye, módosított szöveggel (tovább csak “Fogyasztóvédelmi Törvény”) és a 102/2014-es számú Törvénytár törvénye, a fogyasztónak az áruk értékesítésében vagy a szolgáltatásnyújtás során az eladó helységein kívül kötött szerződés vagy szerződés alapján történő védelméről, valamint a módosított törvények módosításáról és kiegészítéséről. Amennyiben a szerződő fél egy vállalkozó, a nem javított üzleti feltételek lépnek érvénybe a Polgári Törvénykönyv 513/1991-es számú törvénye, Kereskedelmi Törvénykönyv, valamint a módosított törvények.

2. A szolgáltatások szolgáltatója az EBENICA COFFEE s.r.o. társaság, Šúrska 136, 900 01 Modra, Statisztikai számjel: 45 266 077, EU adószám: SK2022913981 bejegyezve a Pozsony III. Járási Bíróság cégjegyzékébe, kft csoport, 61237/B számú betét (tovább csak “szolgáltató”).

3. A szolgáltató nyilvánosságra hozza a terméklistát, amelyet a vásárlónak ajánl és lehetővé teszi, hogy a vásárló megrendelhesse a terméket a www.ebenica.hu (tovább csak webáruház) internetes oldal alkalmazásával. Ezen üzleti feltételek a webáruházban történt vásárlásra vonatkoznak. A webáruházban történt megrendelés elküldésével a vásárló kifejezi, hogy az általános üzleti feltételeket teljes egészében elolvasta, megértette tartalmát és minden feltétellel egyetért.

4. A webáruházban történő vásárlást magán- és jogi személyek végezhetik, függetlenül azok jogi formájától.

5. Felügyeleti szerv: Szlovák Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (SOI), Felügyelőség SOI a Pozsonyi járás részére, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Pozsony 27, Felügyelő Osztály, Műszaki termékellenőrzési és fogyasztóvédelmi osztály, tel.: 02/ 58272 172; 02/58272 104

2. cikk
Információk a termékről és árakról

1. A termékek és azok árai a www.ebenica.hu weboldalon vannak megjelenítve és frissítve.

2. A megadott ár az 27% ÁFA-t (one stop shop regime) is tartalmazza, ha nincs másképp megjelenítve. További tételek esetében külön vannak megjelenítve.

3. A szállítási díj Magyarország terūletén belūl értendō.

3. cikk
Termék megrendelése

1. A termék, amely a webáruház katalógusában szerepel, a vásárló úgy rendeli meg hogy a kiválasztott termékre kattint és belehelyi a kosárba és elküldi a megrendelést.

2. A rendelés elküldése az ÁSZF és a személyes adatok feldolgozásáról szóló rendelet beleegyezéséhez kötött.

3. A megrendelés elküldése után a vásárlónak egy e-mail lesz küldve, amely megerősíti annak besorolását és feldolgozását.

4. cikk
Az elküldés előkészítése és a szállítás

1. A termék elérhetőségének és az érvényes árának meggyőződése utána szolgáltató előkészíti a terméket küldésre a vásárló részére. Ezután a terméket elküldik a számlával arra címre, amit a szállítási címben adott meg a vásárló.

5. cikk
Az ár és a fizetési feltételek

1. Az ár megegyezésre kerül a vásárló megrendelésének megadásával, beleértve az 27% ÁFA-t és az egyéb tételeket is.

2. A vásárló köteles a megrendelt termék árát teljes egészében megfizetni és ezt egy módon az alábbiak közül:
a) utánvéttel – a futárszolgálatnak vagy termék teljes árának való fizetéssel,
b) bankkártyával,
c) a szolgáltató bankszámlájára való utalással,
d) készpénzzel a személyes átvételnél.

3. Az eladást igazoló bizonylat a számla, amely minden csomaghoz csatolva van, továbbá szállítási és jótállási papírként is szolgál.

6. cikk
Kézbesítés ideje

1. A termék kézbesítése általában 5 munkanap a rendelés rögzítésétől számítva, ha a vásárlóval nem egyeznek meg másként.

7. cikk
Adásvételi szerződés, elállás az adásvételi szerződéstől

1. Az előző üzleti feltételekben leírtak szerint az adásvételi szerződés megkötésével a szolgáltató számlát állít ki. A számla kiállítása után a terméket elküldik a vásárlónak az adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylattal.

2. A vásárlónak joga van elállni az adásvételi szerződéstől a Fogyasztóvédelmi Törvényben meghatározott feltételek mellett a házaló értékesítésre és a postai megrendelésre, valamint a Polgári Törvénykönyvben meghatározott feltételek mellett.

3. A visszaküldött terméknek teljesnek és hibátlannak kell lennie. Nem viselheti nem megfelelő vagy túlzott használat nyomát. A termék csak annak összes tartozékával, eredeti csomagolásban és számlával küldhető vissza.

4. Érvényes és hatásos szerződéstől való elállás esetén a szolgáltató köteles a vásárlónak a termékért kifizetett árat visszautalni legkésőbb 15 napon belül az adásvételi szerződéstől való elállás napjától számítva.

5. A vásárló érvényesítheti az adásvételi szerződéstől való elállási jogát az érvényes jogszabályok értelmében írásos, elektronikus formában az [email protected] címre. Telefonon keresztül vagy telefonon küldött SMS üzenet segítségével az elállás nem lehetséges.

8. cikk
Kötött ajánlat, megrendelés törlése

1. A megrendelés a szolgáltató visszaigazolása után egy kötött ajánlatá válik, ami a termék árát is magába foglalja addig az ideg, amíg a megegyezett szállítási időn belül nem szállítja ki, amiben megegyezett a vásárlóval.

2. A szolgáltatónak joga van törölni a megrendelést, ha a termék eladása vagy nem elérhetősége vagy az általa meglehetősen követelt erőfeszítés miatt a jelen üzletszabályzatban meghatározott határidőn belül vagy a webáruházban megadott áron nem tudja szállítani a terméket, hacsak nem egyeznek meg másképp a vásárlóval.

3. A megrendelés törléséről a vásárló bizonyíthatóan informálva lesz e-mailen keresztül, a szolgáltató minden felesleges halasztás nélkül visszautalja a megrendelt termék kifizetett árát.

9. cikk
Hibáért és jótállásért való felelősség

1. Az eladott termékre vonatkozó szolgáltatói jótállást a Ptk. rendelkezései szabályozzák, és a termékek az kézbesítéstől számítva lépnek érvénybe.

2. A jótállási időszakot az adott termékhez üzleti vagy kereskedelmi céllal használó személyek számára nem a Polgári Törvénykönyv határozza meg, hanem az adott importőr vagy gyártó. A honlapunkon feltüntetett jótállási idő kizárólag a fogyasztók számára készült, nem pedig azoknak a vállalkozóknak, akik az üzletük során vásárolják meg a termékeket (vásárlás adószámmal rendelkezők esetében).

3. A vásárló írásos formában reklamál a szolgáltatónál termékhiba esetén az [email protected] címen.

4. Jogosultság a jótállás érvényesítésére elavul az alábbi esetekben:
a) a nyilvánvaló hibák bejelentésének elmulasztása a termék átvételekor és a futárszolgálattal elmulasztott hibajelentés írása a mennyiséget és mechanikai károsodást illetően,
b) az áru jótállási idejének lejárta,
c) a vásárló által okozott kár keletkezése a terméken,
d) a termék olyan körülmények közötti használata, amely nem felel meg a termék megfelelő páratartalmának, kémiai és mechanikai tényezők a természetes környezetének,
e) nem szakmai eljárás, szolgálás és a termékről való gondoskodás elhanyagolása,
f) a termék kitétele nagy mennyiségű terhelésnek vagy nem megfelelő használat esetén az általános előírások, technikai elvek vagy a Szlovák Köztársaság érvényes előírásai értelmében,
g) visszafordíthatatlan vagy előre nem látható okokból keletkezett kár,
h) a termék véletlen megsemmisítése vagy véletlen tönkretevése,
i) nem szakmai hozzáértés, szállítás közbeni meghibásodás (amennyiben a vásárló nem élt a reklamáció jogával a kézbesítéskor és nem íratott jegyzőkönyvet a futárral az esetleges hibáról),
j) illetéktelen személy beavatkozása.

10. cikk
A termék kézbesítésének feltételei

1. Eltérő megállapodás hiányában a szolgáltató vállalja, hogy a terméket a vásárló e-mail egyeztetésétől számított 5 munkanapon belül kézbesíti.

2. A futár által kézbesített csomagot a vásárló a futár előtt kibonthatja és meggyőződhet róla, hogy a csomag tartalma teljes és nem sérült. Abban az esetben, ha észleli a csomag tartalmának hiányát vagy sérülését, a futárra jegyzőkönyvet vesznek fel. A reklamációt érvényesítheti a szállítónál és megerősítheti egy e-mailben. A vásárló köteles a csomag kézbesítését követően meggyőződni arról, hogy a termék mechanikusan nem rongálódott meg. Mechanikai sérülés esetén azonnal értesíteni kell a szolgáltatót. Későbbi reklamációkat mechanikai sérülésekre hivatkozva, amelyek nyilvánvalóak voltak az átvételnél, nem veszik figyelembe.

3. Abban az esetben, ha a vásárló rejtett hibát észlel a termék kézbesítése után olyan okból, hogy a hiba nem volt látható, ezért nem is vettek fel jegyzőkönyvet, reklamálhat ilyen hibát a szolgáltatónál legkésőbb 3 napon belül a csomag átvételétől számítva írásos formában a szolgáltató címére: [email protected]. A későbbiekben a mechanikai sérülésekre vonatkozó panaszok, amelyek nyilvánvalóak az átvételkor és a mennyiségi hibákban, nem kerülnek figyelembe vételre. Ha a reklamációt a szolgáltató elfogadja, a szállítmányt saját költségére szállítja, és a reklamációt a panaszrendezés szerint visszafizeti.

4. Ha a vásárló indokolatlanul megtagadja a megfelelően szállított csomag átvételét, köteles megfizetni a szolgálatónak felmerült költségeket, aki megpróbálta a terméket a vásárlónak elküldeni.

5. A vásárló tudomásul veszi, hogy a szolgáltató az áruk (kávé) tárolására vonatkozó ajánlása összhangban van a Szlovák Köztársaság hatályos vonatkozó jogszabályokkal és rendeletekkel, az alábbiak szerint: A kávét száraz és sötét helyen, levegő, nedvesség és fény hozzáférése nélkül kell tárolni.

6. A szolgáltató a kávé italok elkészítésére bizonyos menetet ajánl. Az elkészítésre a szolgáltató minőségi kávét ajánl, legideálisabb a friss, szemes vagy őrölt kávé, ivóvíz, leginkább forró, 80-96 °C-ú. Ha kávéfőzőt vagy más kávé elkészítésére alkalmas berendezést használ, a szolgáltató javasolja a készülék gyártójának utasításait.

11. cikk
Személyes adatok feldolgozása

A vásárló személyes adatainak kezelése a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok hatálya alá tartozik, különös tekintettel az EU 2016/679 rendeletére. A személyes adatok feldolgozását az adatvédelmi politika szabályozza.

1. A szolgáltató a vásárló személyes adatait kizárólag a vásárló felé fennálló kötelezettségeinek teljesítése érdekében gyűjti, különösen számla kiállításakor, a vásárlóval való kapcsolatfelvétel és a megrendelt termékek szállítása során. A szolgáltató felelős azért, hogy a vásárló személyes adatait más célokra nem használja fel, különös tekintettel arra, hogy azokat harmadik fél számára nem bocsátja rendelkezésre (kivéve, ha a termék szállításához szükséges).

2. A szolgáltató összegyűjti a vásárló személyes adatait, mégpedig ebben a terjedelemben: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, cégnév, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolati telefonszám, Statisztikai számjel, Adószám, Közösségi adószám.

3. Abban az esetben, ha a vásárló igényt tart az EBENICA COFFEE s.r.o. társaság weboldalán a szolgáltató kínálatának aktuális információinak elküldésére, a megvalósítás a vásárló e-mail címére való küldéssel történik. A szolgáltatás visszamondását a vásárló az [email protected] címre írhatja meg.

4. A vásárló a rendelés elküldésével és az ÁSZF egyetértésével végsőképp beleegyezik a személyes adatainak feldolgozásába az ÁSZF rendelkezése alapján.

Szolgáltató:
EBENICA COFFEE s.r.o., Šúrska 136, 900 01 Modra, postacím: Lajos utca 74-76 (4. emelet), 1036 Budapest, Statisztikai számjel: 45 266 077, EU adószám: SK2022913981 bejegyezve a Pozsonyi Járási Bíróság I cégjegyzékébe, Sro csoport, 61237/B számú betét

Specialty
kávé

Friss
pörkölés

Világszínvonalú
elismerések

Expressz
kézbesítés